Số lượt truy cập: 1337462
5
4
2016
Giới thiệu PTN sức bền kết cấu

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

PTN Sức bền & Kết cấuMECHANICS OF MATERIALS AND STRUCTURES LAB

Địa chỉ: Bộ môn Sức bền & Kết cấu, Khoa Kỹ thuật Xây dựng – Trường Đại học Bách khoa – ĐH Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38657951

Nhân lực

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Cao Văn Vui

Trưởng PTN

096 856 3014

cvvui@hcmut.edu.vn

2

ThS. Lê Đức Thanh

Giảng viên - Thí nghiệm viên

0903 620 579

ldthanh@hcmut.edu.vn

3

KS. Trương Thị Kim Hoàng

Giảng viên - Thí nghiệm viên

0918 918 048

ttkhoang2014@gmail.com

4

KS. Nguyễn Thanh Sơn

Thí nghiệm viên

0903 465 098

thanhsonnguyen@hcmut.edu.vn

 

II. NHIỆM VỤ PTN

 • Thí nghiệm phục vụ đào tạo bậc đại học cho các môn học:
  • Sức bền vật liệu
  • Cơ học kết cấu
  • Đàn hồi ứng dụng và Phần tử hữu hạn
  • Thí nghiệm Sức bền vật liệu
 • Thí nghiệm phục vụ đào tạo bậc sau đại học cho các môn học:
  • Động lực học công trình
  • Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao
  • Cơ học vật rắn biến dạng
  • Cơ kết cấu nâng cao
  • Phương pháp số nâng cao
  • Kỹ thuật động đất
  • Kết cấu tấm vỏ
  • Tính toán kết cấu tối ưu
  • Độ tin cậy của kết cấu
 • Phục vụ sản xuất, chuyển giao công nghệ với các cơ quan ngoài trường
 • Nghiên cứu khoa học của các cán bộ, giảng viên trong bộ môn cũng như trong khoa, trường.

 

III. MỘT SỐ TRANG THIẾT BỊ ĐIỂN HÌNH