Số lượt truy cập: 1337479
30
11
2015
Giới thiệu Phòng Thí Nghiệm Đường bộ

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐƯỜNG BỘ

(HIGHWAY ENGINEERING LABORATORY)

1. Mục tiêu của phòng thí nghiệm (Purpose of highway laboratory)

Phòng thí nghiệm có mục tiêu tập trung nghiên cứu vật liệu đường bộ theo định hướng

vật liệu công nghệ xanh, công nghệ tái chế và vật liệu bền vững đáp ứng mục tiêu trường

Đại học Bách Khoa, đại học Quốc Gia TP.HCM là một trường đại học nghiên cứu hàng

đầu cả nước. Bên cạnh việc nghiên cứu, phòng thí nghiệm vẫn đảm bảo giảng dạy đại học

cho các lớp đại học và cao học chuyên ngành công trình giao thông.

(Focus on research based green technology, recycled materials and sustainable materials

for the purpose of HCM University of Technology which is becoming the leading

research-based university in Vietnam, keeping up with highly-qualified universities in

Asia in terms of: Working, researching and learning environment; Training quality and

curriculum; Scientific research and technology transfer. Besides the purpose or research,

the laboratory also supplies educational courses for under-graduate and graduate students

in bridge and highway department)

2. Lĩnh Vực Hoạt Động (Scope of Activities)

- Đào tạo: Giảng dạy môn học “Thí nghiệm và vật liệu xây dựng đường ô tô” cho sinh

viên đại học và “Vật liệu công trình giao thông” cho học viên cao học. Phòng thí nghiệm

còn là nơi để học viên cao học vào nghiên cứu, thực hiện đề tài cao học.

(Education: Course of “Experiments and highway materials” for under-graduate students,

and course of “Highway materials” for graduate students. Laboratory also opens for

graduate students to study)

- Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ: Thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm từ đề tài

nghiên cứu khoa học các cấp; đề tài hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước; các

hợp đồng dịch vụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu đường bộ với các đơn vị trong

và ngoài Trường.

(Research and technologies transfer: Applied researches based on experiments from

many level of projects; cooperation researches with domestic and abroad companies;

testing projects for evaluation of highway material qualities)

3. Hướng nghiên cứu chính (Major studies)

-  Vật liệu kết cấu áo đường: bê tông nhựa chẳng hạn bê tông nhựa polime, bê tông nhựa

rỗng, SMA; đá dăm Macadam, cấp phối đá dăm, đất tự nhiên…)

(Highway materials: Asphalt concrete pavement such as polymer modified asphalt

concrete, porous pavement, SMA; Macadam base, graded aggregate, natural soil…)

- Vật liệu tái chế: Xỉ thép, bê tông nhựa tái chế

Waste Materials: Steel Slag, RAP – reclaimed asphalt pavement.

- Công nghệ xanh: Sử dụng cao su, chai nhựa PET

(Green Technologies)

- Cơ học nứt dựa trên phần tử hữu hạn hay phần tử rời rạc

(Fracture Mechanics based FEM or DEM)

4. Quy mô phòng thí nghiệm (Laboratory overview)

- Diện tích: 168m2

(Area: 168m2)

- Nhân lực chủ chốt (Key laboratory staff)

. Trưởng PTN (Head of laboratory): TS.Nguyễn Mạnh Tuấn (nmanhtuan@hcmut.edu.vn)

. Thí nghiệm viên (Laboratory staff): Th.S Hồ Thị Lan Hương

(htlhuong1966@gmail.com)

5. Liên hệ (Contact)

Địa chỉ: 108 tòa nhà B6, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp.HCM

TTAD logo.jpglogo_techdcons-01.pngLOGO VIDRACON 2016-01-01b.pngcong ty C and T.jpg16_ tyvietdang-logo.jpg15_ ach-logo.png14_ Goworl Travel.png13_Travico.gif12_ Tiến An.jpg11_ FUJITA.jpeg10_ Nam Hung.png9_ Straco.jpeg8_ MTT.gif7_ Huu Du.JPG6_ LO GO - CONG TRINH.jpg5_ SCQC3- VUÔNG.jpg4_ SCQC2 - vuông.jpg3_ Transimex.png2_ cao su dong Nai.jpg1_ Accord.pngnha viet ben tre.jpgcong ty TVT.jpgcong ty secoin.pngcong ty Master builder.pngcong ty Kizuna.pngcong CPE.png7_ Logo Antaco_New_FA-02(1).jpg5_ cofico(1).png24_ CBM.png23_ Aliance.jpg21_ nha xinh.jpg18_ Truong Thang.jpg17_ Thanh nien.png15_ LOGO HOCONS CHUAN.jpg14_ Idco.jpeg13_ NCC.jpg11_ Logo U&I.jpg10_ LOGO MAXDrill.JPG9_ logo HNP.jpeg8_ Logo DP Arch.JPG7_ Logo Antaco_New_FA-02.jpg6_ LACONS - Logo dai 2.jpg5_ cofico.png4_ Nha Dat.pngreactec.jpgcong ty Tekcom.jpgcong ty Eblock.jpg181519logo.jpg14_ Hung Loc Phat.JPG11_ Tradeco.jpg9_ Gia Thuy Logo.jpg7_ nagecco.jpg6_ logo BMB.png5_ logo ICIC.jpg4_ BACHY-SOLETANCHE-VIETNAM---LOGO---icon-above-COLOUR.jpgc0ng ty 610.png7_ Logo_PhucKhangCorporation_NhaPhatTrienCongTrinhXanh_G-01.pngViglacera.pngLe Phan.jpgHoa Binh.jpgdai dung.jpg12_ logo_cc1.jpg9_ an phong.jpg8_ LOGO ATAD 2016.png5_ Logo With Border_SAIGON RDC_(Large).jpg4_ ACSC.png3b_ Ton dong A.png3_ Logo BlueScope.jpg2_ Thaun viet.jpgimage001.jpglogo ricons.pnglogo vuong hai.pnglogo FDC.jpglo go unicons.pnglogo coteccons.pngJSP logo.pngJFE.png1.jpg
Sơ đồ websiteRSSDiễn đànLiên hệ