Số lượt truy cập: 1337466
1
11
2018
Ban chủ nhiệm Khoa qua các thời kỳ

Trường Cao Đẳng Công Chánh – Trung Tâm Quốc gia Kỹ Thuật Phú Thọ (Viện Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ)

Thời gian

Giám đốc

Phụ tá giám đốc

1950-1954

KS. Trần văn Bạch

 

1957-1964

KS. Lê Sĩ Ngạc

 

1964-1965

KS. Nguyễn Chánh

 

1965-1966

KS. Nguyễn Thanh Toàn

 

1966 - 1972

Dr. Nguyễn Ngọc Thịnh

 

1972 - 1973

Dr. Nguyễn Triệu Đồng

 

1973 - 1974

Dr. Nguyễn Đức Thịnh

 

1974 – 1975

KS. Nguyễn Đức Chí

KS. Đoàn văn Thân


Khoa Công Chánh

Thời gian

Trưởng Khoa

Phó Trưởng Khoa

1975 – 1977

PTS. Nguyễn Xuân Trường

PTS. Nguyễn Tấn Tuấn

1977 - 1991: Khoa Công Chánh tách thành 2 Khoa: Khoa Xây Dựng và Thuỷ Lợi (Công Trình Thủy)

A.    Khoa Xây dựng

Thời gian

Trưởng Khoa

Phó Trưởng Khoa

1978-1979

 PGS.TS Trần Chí Đáo

 

1979-1985

PGS.TS Nguyễn Văn Đạt

Thầy Lê Văn Kiểm

PGS.TS. Phan Xuân Hoàng

Thầy Phan Ngọc Châu

1986-1991

GS.TSKH Lê Bá Lương

Thầy Lê Văn Kiểm

PGS.TS. Phan Xuân Hoàng

Thầy Phan Ngọc Châu

 

B.    Khoa Thủy lợi

Thời gian

Trưởng Khoa

Phó Trưởng Khoa

1978-1980

TSKH. Nguyễn Xuân Trường

PGS.TS. Trịnh Bốn

PGS.TS. Trần Tấn Lộc

1980-1982

PGS.TS Trần Minh Quang

PGS.TS. Trịnh Bốn

PGS.TS. Trần Tấn Lộc

1982-1985

TSKH. Nguyễn Xuân Trường

PGS.TS. Trịnh Bốn

PGS.TS. Trần Tấn Lộc

1985-1986

PGS.TS Trần Minh Quang

PGS.TS. Trịnh Bốn

PGS.TS. Trần Tấn Lộc

1986-1988

PGS.TS Trần Minh Quang

KS Nguyễn Quang Quỳnh PGS.TS. Trần Tấn Lộc

1988-1991

PGS.TS Trần Minh Quang

PGS.TS. Lê Phu

PGS.TS. Đào Xuân Lộc

 

Từ 1991 hai Khoa Xây dựng và Thủy lợi gọp lại thành Khoa Kỹ thuật Xây dựng cho đến nay

Thời gian

Trưởng Khoa

Phó Trưởng Khoa

1991-1994

PGS.TS Chu Quốc Thắng

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

PGS.TS. Đào Xuân Lộc

1994-1996

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

PGS.TS. Lê Văn Nam

PGS.TS. Đào Xuân Lộc

1996-1998

PGS.TS. Lê Văn Nam

TS. Nguyễn Khắc Cường

PGS.TS. Phạm Hồng Luân

PGS.TS. Đào Xuân Lộc

1998-2002

PGS.TS. Lê Văn Nam

TS. Nguyễn Khắc Cường

PGS.TS. Bùi Công Thành

PGS.TS. Đào Xuân Lộc

2002-2007

TS. Nguyễn Khắc Cường

PGS.TS. Bùi Công Thành

PGS.TS. Đào Xuân Lộc

PGS.TS Châu Ngọc Ẩn (2002-2005)

PGS.TS Nguyễn Văn Chánh (2005-2007)

2007-2012

PGS.TS. Bùi Công Thành

PGS.TS. Hoàng Nam

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

PGS.TS Lê Song Giang

2012-2017

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

TS. Lê Anh Tuấn

TS. Lưu Xuân Lộc

TS. Nguyễn Sỹ Lâm (2012-2016)

TS. Lê Hoài Long (2016-2017)

              2018 - 2023 TS. Lê Anh Tuấn

PGS.TS Lương Văn Hải

TS. Lưu Xuân Lộc

TS. Lê Hoài Long

 

TTAD logo.jpglogo_techdcons-01.pngLOGO VIDRACON 2016-01-01b.pngcong ty C and T.jpg16_ tyvietdang-logo.jpg15_ ach-logo.png14_ Goworl Travel.png13_Travico.gif12_ Tiến An.jpg11_ FUJITA.jpeg10_ Nam Hung.png9_ Straco.jpeg8_ MTT.gif7_ Huu Du.JPG6_ LO GO - CONG TRINH.jpg5_ SCQC3- VUÔNG.jpg4_ SCQC2 - vuông.jpg3_ Transimex.png2_ cao su dong Nai.jpg1_ Accord.pngnha viet ben tre.jpgcong ty TVT.jpgcong ty secoin.pngcong ty Master builder.pngcong ty Kizuna.pngcong CPE.png7_ Logo Antaco_New_FA-02(1).jpg5_ cofico(1).png24_ CBM.png23_ Aliance.jpg21_ nha xinh.jpg18_ Truong Thang.jpg17_ Thanh nien.png15_ LOGO HOCONS CHUAN.jpg14_ Idco.jpeg13_ NCC.jpg11_ Logo U&I.jpg10_ LOGO MAXDrill.JPG9_ logo HNP.jpeg8_ Logo DP Arch.JPG7_ Logo Antaco_New_FA-02.jpg6_ LACONS - Logo dai 2.jpg5_ cofico.png4_ Nha Dat.pngreactec.jpgcong ty Tekcom.jpgcong ty Eblock.jpg181519logo.jpg14_ Hung Loc Phat.JPG11_ Tradeco.jpg9_ Gia Thuy Logo.jpg7_ nagecco.jpg6_ logo BMB.png5_ logo ICIC.jpg4_ BACHY-SOLETANCHE-VIETNAM---LOGO---icon-above-COLOUR.jpgc0ng ty 610.png7_ Logo_PhucKhangCorporation_NhaPhatTrienCongTrinhXanh_G-01.pngViglacera.pngLe Phan.jpgHoa Binh.jpgdai dung.jpg12_ logo_cc1.jpg9_ an phong.jpg8_ LOGO ATAD 2016.png5_ Logo With Border_SAIGON RDC_(Large).jpg4_ ACSC.png3b_ Ton dong A.png3_ Logo BlueScope.jpg2_ Thaun viet.jpgimage001.jpglogo ricons.pnglogo vuong hai.pnglogo FDC.jpglo go unicons.pnglogo coteccons.pngJSP logo.pngJFE.png1.jpg
Sơ đồ websiteRSSDiễn đànLiên hệ