Viet picture website

Hội Thảo: Hội thảo vào ngày 28 tháng 3 bao gồm các bài diễn thuyết của lãnh đạo tỉnh Bình Dương trình bày về tầm nhìn của tỉnh, đại diện chính quyền Tp. Eindhoven và Brainport chia sẻ kinh nghiệm, thành tựu phát triển từ các góc nhìn khoa học và thực tiễn cùng với các phần trình bày tương tác của các công ty như Philips, IBM, Intel… 
 
Triển Lãm: Khu vực triển lãm trưng bày các mô hình sinh động và tương tác với khách tham quan của các công ty quốc tế. 
Cuộc thi lập trình: Ngày 26 và 27 tháng 3 các nhóm sinh viên trong toàn quốc cùng với sinh viên quốc tế sẽ tham gia cuộc thi lập trình để phát triển các phần mềm cho thành phố thông minh.
 
Thông tin chi tiết: http://tomorrowisgreen.org/language/vi/event/794/