Số lượt truy cập: 1337471
Giảng viên: Nguyễn Thế Duy
Học vị: Giảng viên chính
Học hàm: TS. (ĐH Quốc Gia Yokohama - Nhật), ThS. (AIT), GVC.

Quá trình đào tạo:

Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp
Đại học 1982 Đại học Bách Khoa TP. HCM Kỹ thuật Tài nguyên nước
Cao học 1992 Viện Công nghệ Châu Á (AIT) Kỹ thuật Xây dựng
Tiến sĩ 1996 Đại học Quốc Gia Yokohama, Nhật Bản Kỹ thuật Xây dựng

Chuyên ngành nghiên cứu & giảng dạy:
- Chuyên ngành nghiên cứu: Động lực sóng vỡ, dòng chảy và chuyển tải bùn cát trong vùng sóng vỡ và sóng leo ven biển.
- Chuyên ngành giảng dạy đại học: Kỹ thuật sông ngòi và ven biển.
- Chuyên ngành giảng dạy sau đại học: Phương pháp số, Thủy động lực học sóng

Các sách, các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học đã in:

 • Các sách đã in:
  Cửa van tự động – Một vài kết quả nghiên cứu thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long, Đại Học Bách Khoa TP. HCM, 1984.
 • Các bài báo đã được in trên các tạp chí chuyên ngành trong nước:
  Lê Sâm và Nguyễn Thế Duy (1990); Công trình đo lưu lượng Romijn, Tạp chí Thủy Lợi, Số 276, 21-22.
  Trịnh Bốn và Nguyễn Thế Duy (1991): Công trình tiêu năng cho cống vùng triều, Tạp chí Thủy Lợi, Số 280, 25-28.
 • Các bài báo đã được in trên các tạp chí chuyên ngành ngoài nước:
  Shibayama, T. and N.T. Duy (1994): A 2-D vertical model for wave and current in the surf zone based on the turbulent flow equations, Coastal Eng. Journal, JSCE, Vol. 37, No. 1, 41-65.
  Duy, N.T. and T. Shibayama (1997): A convection-diffusion model for suspended sediment in the surf zone, Journal of Geophysical Research, Vol. 102, No. C10, 23169-23186.
 • Các bài báo đã được in trong các Tuyển tập Hội nghị trong nước và Quốc tế:
  Trịnh Bốn và Nguyễn Thế Duy (1985): Các dạng cống kết cấu nhẹ và cửa van tự động vùng triều, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần I.
  Trịnh Bốn và Nguyễn Thế Duy (1989): Các dạng công trình đo lưu lượng tự động trên hệ thống tưới, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần II.
  Trịnh Bốn, Nguyễn Thế Duy và Trà Thanh Phương (1990): Sử dụng cống cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, Hội nghị Khoa học lần 5, Đại Học Bách Khoa TP. HCM.
  Trịnh Bốn, Nguyễn Thế Duy và Lê Phước Dũng (1990): Tính toán dòng chảy 2 chiều ở vùng nước nông, Hội nghị Khoa học lần 5, Đại Học Bách Khoa TP. HCM.
  Trịnh Bốn và Nguyễn Thế Duy (1990): Một vài dạng công trình đo lưu lượng tự động trong hệ thống tưới, Hội nghị Khoa học lần 5, Đại Học Bách Khoa TP. HCM.
  Shibayama, T. and N.T. Duy (1993): Energy dissipation in a nonlinear model for surf zone waves, Proc. of Conf. on Civil Eng., JSCE, Vol. II, 1002-1003.
  Shibayama, T. and N.T. Duy (1994): A numerical model for surf zone waves based on the turbulent flow equations, Proc. of Coastal Eng. Conf., JSCE, Vol. 41-(1), 151-155.
  Shibayama, T. and N.T. Duy (1995): A numerical model for sand transport under breaking waves, Proc. of Coastal Eng. Conf., JSCE, Vol. 42-(1), 441-445.
  Shibayama, T. and N.T. Duy (1995): Verifications of a turbulent flow model for the surf zone, Proc. of Coastal Eng. Conf., JSCE, Vol. 42-(1), 21-25.
  Duy, N.T., T. Shibayama and A. Okayasu (1996): A turbulent flow model for breaking waves, Proc. of 25th Intl. Conf. on Coastal Eng., ASCE, Orlando, 200-212.
  Shibayama, T., N.T. Duy, A. Okayasu and I. Nistor (1996): Velocity profile in turbulent wave boundary layer under spilling breakers, Proc. of Coastal Eng. Conf., JSCE, Vol. 43-(1), 446-450.
  Duy, N.T. (1996): Some general characteristics of the Vietnam Sea and coastal areas, 1st Intl. Symposium on Coastal Environmental Problems in Asia, Yokohama, Japan, 40 pages.
  Duy, N.T., T. Shibayama and A. Okayasu (1998): A 2-DV numerical solution for the turbulent wave boundary layer under breaking waves, Proc. of 26th Intl. Conf. on Coastal Eng., ASCE, Copenhagen, 200-212.
  Nguyễn Thế Duy (1999): Một lời giải số 2 chiều cho phương trình Navier-Stokes và các ứng dụng trong nghiên cứu động lực biển, Hội nghị Khoa học & Công nghệ lần 7, Đại Học Bách Khoa TP. HCM.
  Nguyễn Thế Duy (1999): Phân bố năng lượng và lưu tốc của dòng chảy rối trong lớp biên đáy chịu ảnh hưởng của sóng vỡ, Hội nghị Khoa học & Công nghệ lần 7, Đại Học Bách Khoa TP. HCM.
  Shibayama, T. and N.T. Duy (2000): Verifications of a 2-DV numerical model for the wave boundary layer, Proc. of Coastal Eng. Conf., JSCE, Vol. 47-(1), 501-505.
  Duy, N.T., T. Shibayama and A. Okayasu (2000): A unified numerical model for the bottom boundary layer and the upper layer in the surf zone, Proc. of 27th Intl. Conf. on Coastal Eng., ASCE, Sydney, 120-133.
  Nguyễn Thế Duy (2002): Một mô hình số với lưới sai phân biến đổi cho vùng sóng vỡ và vùng sóng leo, Hội nghị Khoa học & Công nghệ lần 8, Đại Học Bách Khoa TP. HCM.
  Duy, N.T., T. Shibayama and A. Okayasu (2002): The simulation of swash oscillations by a two-dimensional vertical breaking waves model, Proc. of 28th Intl. Conf. on Coastal Eng., ASCE, Cardiff, 904-916.
  Duy, N.T. (2004): A port development project in the central region of Vietnam, 2nd Intl. Symposium on Coastal Environmental Problems in Asia, Yokohama, Japan, 12 pages.

Địa chỉ liên lạc:

 • Cơ quan: Bộ môn Cảng & Công trình Biển, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Đại Học Bách Khoa TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: 84-8-8638431
  Email: ntduy@hcmut.edu.vn
TTAD logo.jpglogo_techdcons-01.pngLOGO VIDRACON 2016-01-01b.pngcong ty C and T.jpg16_ tyvietdang-logo.jpg15_ ach-logo.png14_ Goworl Travel.png13_Travico.gif12_ Tiến An.jpg11_ FUJITA.jpeg10_ Nam Hung.png9_ Straco.jpeg8_ MTT.gif7_ Huu Du.JPG6_ LO GO - CONG TRINH.jpg5_ SCQC3- VUÔNG.jpg4_ SCQC2 - vuông.jpg3_ Transimex.png2_ cao su dong Nai.jpg1_ Accord.pngnha viet ben tre.jpgcong ty TVT.jpgcong ty secoin.pngcong ty Master builder.pngcong ty Kizuna.pngcong CPE.png7_ Logo Antaco_New_FA-02(1).jpg5_ cofico(1).png24_ CBM.png23_ Aliance.jpg21_ nha xinh.jpg18_ Truong Thang.jpg17_ Thanh nien.png15_ LOGO HOCONS CHUAN.jpg14_ Idco.jpeg13_ NCC.jpg11_ Logo U&I.jpg10_ LOGO MAXDrill.JPG9_ logo HNP.jpeg8_ Logo DP Arch.JPG7_ Logo Antaco_New_FA-02.jpg6_ LACONS - Logo dai 2.jpg5_ cofico.png4_ Nha Dat.pngreactec.jpgcong ty Tekcom.jpgcong ty Eblock.jpg181519logo.jpg14_ Hung Loc Phat.JPG11_ Tradeco.jpg9_ Gia Thuy Logo.jpg7_ nagecco.jpg6_ logo BMB.png5_ logo ICIC.jpg4_ BACHY-SOLETANCHE-VIETNAM---LOGO---icon-above-COLOUR.jpgc0ng ty 610.png7_ Logo_PhucKhangCorporation_NhaPhatTrienCongTrinhXanh_G-01.pngViglacera.pngLe Phan.jpgHoa Binh.jpgdai dung.jpg12_ logo_cc1.jpg9_ an phong.jpg8_ LOGO ATAD 2016.png5_ Logo With Border_SAIGON RDC_(Large).jpg4_ ACSC.png3b_ Ton dong A.png3_ Logo BlueScope.jpg2_ Thaun viet.jpgimage001.jpglogo ricons.pnglogo vuong hai.pnglogo FDC.jpglo go unicons.pnglogo coteccons.pngJSP logo.pngJFE.png1.jpg
Sơ đồ websiteRSSDiễn đànLiên hệ